Ας στηρίξουμε όλοι μια προσπάθεια φίλων, που με μεράκι και αγάπη δημιούργησαν τις Εκδόσεις Ακρότατο akrotato.blogspot.comCounterFree Counter

Βιβλια Μαθηματικών

Ανάλυση
· Σειρές Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue - Αριστείδης Κατάβολος
· Εισαγωγή στην Ανάλυση 1- Μιχάλης Παπαδημητάκης
· Εισαγωγή στην Ανάλυση 2- Μιχάλης Παπαδημητάκης
· Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα- Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
· Η Δομή των Δυναμικών Συστημάτων από την Άποψη της Αλυσωτής Επαναφοράς–
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

· Κυρτά Σύνολα και Εφαρμογές-Λεώνη Ευαγγελάτου Δάλλα
· Μιγαδική Ανάλυση- Απόστολος Γιαννόπουλος
· Μιγαδική Ανάλυση- Θέμης Μήτσης
· Τοπολογία - Θέμης Μήτσης
· Μη Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα-Νίκος Καρυδάς
· Μεταπτυχιακή Συναρτησιακή Ανάλυση– Μιχάλης Παπαδημητράκης
· Προβλήματα Διανυσματικού Λογισμού– Ευάγγελος Λάτος, Νίκος Σφακιανάκης
· Προβλήματα Συνήθεων Διαφορικών Εξισώσεων– Νίκος Σφακιανάκης
· Σημειώσες Τοπολογίας- Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
· Σημειώσεις Παραδόσεων Πραγματικής Ανάλυσης– Σπύρος Αργυρός
· Συναρτησιακή Ανάλυση- Απόστολος Γιαννόπουλος
· Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις– Γεώργιος Σωκράτης Σμυρλής
· Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις– Γεώργιος Σωκράτης Σμυρλής
· Θεωρία Μέτρου– Γεώργιος Σωκράτης Σμυρλής
· Θεωρία Μέτρου - Απόστολος Γιαννόπουλος
· Θεωρία Συναρτήσεων μιας Πραγματικής Μεταβλητής– Γρηγόριος Κωστάκος
· Calculus– Gilbert Strang
· Measure Theory and Integration– Richard Bass
· Measure, Integration and Probability– Ivan Wilde
· Notes on Classical Potential Theory– Michael Papadimitrakis
· Notes on Isotropic Convex Bodies– Apostolos Giannopoulos
· Notes on Measure Theory– Michael Papadimitrakis
· Nonlinear Analysis for Differential Equations– Klaus Schmitt, Russell Thompson
· Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems– Gehrard Teschl
· Ordinary Differential Equations - Sheldon Newhouse
· Lecture Notes on Vector Analysis– Ivan Avramidi
· Theory of Functions of a Real Variable-Shlomo Sternberg
· Complex and Functional Analysis - Douglas N. Arnold
· Multivariable Calculus - George Cain, James Herod
· Advanced Calculus– Shlomo Sternberg
· Dynamical Systems– Shlomo Sternberg
· Lectures on Entire Functions - B. Ya. Levin
· Hilbert Space Methods for Partial Differential Equations - Ralph E. Showalter
· The Bernoulli Periodic Functions– Lerma
· Analytic differential equations - Yulij Ilyashenko, Sergei Yakovenko
· Entropy and Partial Differential Equations- Lawrence Evans
· Semiclassical Analysis-Lawrence Evans
· Remarks on Lebesgue Integral - Ivan Avramidi
· Notes on Hilbert Spaces- Ivan Avramidi

Άλγεβρα
· Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας– Benjamin Fine, Gerhard Rosenberg
· Τυπικές Γλώσσες και Υπολογισιμότητα– Μιχάλης Κολουντζάκης
· Θεωρία Αριθμών 2, L–Σειρές– Γιάννης Αντωνιάδης
· Θεμέλια των Μαθηματικών-Χρήστος Κουρουνιώτης
· Θεωρία Ομάδων-Πάρης Πάμφιλος
· Θεωρία Αριθμών στον 17ο και 18ο αιώνα– Γιάννης Αντωνιάδης
· Θεωρία Αριθμών– Νικόλαος Τζανάκης
· Θεωρία Σωμάτων - Νικόλαος Τζανάκης
· Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα-Χρήστος Κουρουνιώτης
· Εφαρμοσμένη Άλγεβρα– Γιάννης Αντωνιάδης
· Ελλειπτικές Καμπύλες– Γιάννης Αντωνιάδης
· Γραμμική Άλγεβρα 1-Χρήστος Κουρουνιώτης
· Διακριτά Μαθηματικά- Μιχάλης Κολουντζάκης
· Εισαγωγή στην Συνδυαστική Θεωρία των Μερικώς Διατεταγμένων Συνόλων– Χρήστος Αθανασιάδης

Πιθανότητες - Στατιστική

· Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων– Μιχάλης Λουλάκης
· An Introduction to Stochastic Differential Equations– Lawrence Evans
· Introduction to Probability– Charles Grinstead, Laurie Snell
· Lectures on Stochastic Analysis– Thomas Kurtz
· Probability and Stochastic Processes with Applications– Oliver Knill
· Probability Theory– Richard Bass
· Stochastic Integration and Stochastic Differential Equations—Klaus Bichteler
· Historical Introduction to Random Walks and Diffusion- Martin Z. Bazant
· Examples of Random Walks– Martin Z. Bazant
· Central Limit Theorems– Martin Z. Bazant
· Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs - David Aldous, Jim Fill
· Invitation to Sample Paths of Brownian Motion - Yuval Peres
· Probability Theory - S.R.S.Varadhan
· Statistics - S.R.S.Varadhan
· Stochastic Processes - S.R.S.Varadhan

Γεωμετρία

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Διδακτική - Ιστορικά
Βιβλία που σας στέλνουμε με e-mail(δωρεάν)
· Ανάλυση 1 - Απόστολος Γιαννόπουλος
· Πραγμάτική Ανάλυση - Απόστολος Γιαννόπουλος
· Συναρτησιακή Ανάλυση - Απόστολος Γιανόπουλος
· Διαφορικές Εξισώσεις - Νίκος Χαλίδιας
· Μιγαδική Ανάλυση - Απόστολος Γιαννόπουλος
· Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική - Δαμιάνου, Παπαδάτος, Χαραλαμπίδης